Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Windykacja należności

Windykacja to proces odzyskiwania niespłaconych należności za pomocą dostępnych metod i narzędzi, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i obyczajami.


Proces windykacji można podzielić na dwa etapy. Pierwszy dotyczy odzyskiwania niespłaconych należności w drodze postępowania polubownego, a drugi – postępowania sądowego i egzekucyjnego. Warto pamiętać, że egzekwowanie należności na etapie windykacji polubownej jest znacznie mniej kosztowne dla dłużnika niż skierowanie jej na drogę postępowania sądowego.

Windykacja na etapie postępowania polubownego
Postępowanie polubowne to szereg działań i czynności, jakie TBS Sp. z o.o. podejmuje, aby odzyskać niezapłacone należności. Możemy do nich zaliczyć między innymi:

  • wysyłanie pism monitujących i dyscyplinujących dłużnika do zapłaty;
  • negocjacje spłaty zadłużenia: negocjacje telefoniczne oraz negocjacje bezpośrednie „twarzą w twarz”; podpisanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia: ugoda i uznanie długu;
  • stosowanie sankcji i wskazywanie konsekwencji nieregulowania należności: naliczenie odsetek, dopisanie dłużnika do biura informacji gospodarczej KRD, skierowanie sprawy na drogę sądową.


Windykacja na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego
Windykacja na etapie postępowania sądowego polega na wniesieniu sprawy do sądu. To sąd, wydając wyrok lub nakaz zapłaty, orzeka, że dłużnik ma zapłacić określoną kwotę zadłużenia. Nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności jest podstawą egzekucji przez kancelarię komorniczą.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim kieruje sprawę do sądu wtedy, gdy wszystkie narzędzia windykacji polubownej nie przyniosły efektu.