Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Biuro Zamiany Mieszkań

Biuro Zamiany Mieszkań rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku ma na celu pomoc przy pozyskiwaniu przez najemców lokali komunalnych lub będących własnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskiego mieszkań odpowiadających wielkością, standardem oraz kosztami utrzymania do własnych potrzeb.

Z zamiany mogą skorzystać mieszkańcy lokali zadłużonych jak i niezadłużonych. Głównym celem zamiany za spłatą zadłużenia jest uniknięcie ewentualnej eksmisji z lokali, poprzez spłatę zadłużenia przez innego najemcę. Podstawą prowadzenia BZM jest Uchwała Nr 38/2008 Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8.08.2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zamiany lokali mieszkalnych, określającego zasady zamiany lokali mieszkalnych z późniejszymi zmianami.