Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Warunki najmu

Warunki najmu lokali mieszkalnych TBS

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dot. :

  • dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
  • nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta lub pobliskiej miejscowości
  • wpłata partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
  • wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.
     

Warunki najmu lokali użytkowych


Jako dzierżawca zasobu gminy Piotrków Trybunalski wynajmujemy w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym lokale użytkowe z gminnego zasobu.
Tryb wynajmu lokali użytkowych określa Uchwała Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
Informacje o wolnych lokalach zamieszczane są na stronie internetowej w zakładce przetargi.
Lokale użytkowe będące własnością TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. wynajmowane są w drodze negocjacji stawki czynszowej.
Informacje o wolnych lokalach zamieszczane są na stronie internetowej w zakładce przetargi.
 

Warunki najmu lokali mieszkalnych komunalnych


TBS Sp. z o.o. jako dzierżawca mieszkaniowego zasobu miasta Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązany jest do realizowania list osób oczekujących na lokale mieszkalne z gminnego zasobu.
Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu należącego do gminnego zasobu jest umieszczenie przez Komisję Mieszkaniową, działąjącą przy Urzędzie Miasta, na liście osób oczekujących na wskazanie lokalu na wynajem, socjalnego lub zamiennego. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o miejsce na liście osób oczekujących jest:
1) nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta lub pobliskiej miejscowości
2) Spełnienie kryteriów dochodowych wynikających z Uchwałą Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej Uchwałą Nr XLII/545/2017 z dnia 30.08.2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/585/17 z dnia 29.11.2017 r.
Realizujemy również Rejestr prawomocnych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.
Podstawę do umieszczenia na liście określa Uchwałą Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej Uchwałą Nr XLII/545/2017 z dnia 30.08.2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/585/17 z dnia 29.11.2017 r.