Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Warunki płatności

CZYNSZ I OPŁATY ZA MEDIA NALEŻY REGULOWAĆ W TERMINIE DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, ZA KTÓRY PRZYPADA NALEŻNOŚĆ, BEZ UPRZEDNIEGO WEZWANIA.


Opłaty za lokale należy wnosić na indywidualne rachunki bankowe BNP PARIBAS (których numery zostały dostarczone w grudniu 2021 przez administracje osiedli).
W przypadku wpłat dokonywanych na konto PKO zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 15 zł związana z koniecznością ponownego/dodatkowego księgowania.

Wpłat z innych tytułów można dokonywać w kasie lub przelewem bankowym na niżej podane rachunki z podaniem tytułu przelewu, imienia i nazwiska osoby wpłacającej oraz  ID lokalu, którego wpłata dotyczy:

PKO BP S/A nr 30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

lub   

BNP PARIBAS nr 18 1600 1462 1004 1882 6000 0001