Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Piotrków Trybunalski reprezentowane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Kacperek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Członek Rady Nadzorczej: Jacek Wójcik


Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Piotr Gruszczyński