Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Akty prawne

Jednoosobowa spółka Miasta Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona została na podstawie uchwały XLVIII/548/98 z dnia 11.03.1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działalność w oparciu o Akt założycielski, w brzmieniu z dnia 21.08.1998 r. (akt notarialny Repertorium A nr 7767/98 z późniejszymi zmianami).

Działalność Spółki regulują ponadto:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. ZOBACZ
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. ZOBACZ
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. ZOBACZ
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. ZOBACZ
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ZOBACZ
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. ZOBACZ
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych. ZOBACZ