Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Informacje o TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim powstało jako jednoosobowa spółka Miasta Piotrków Trybunalski,  w wyniku przekształcenia dawnego zakładu  budżetowego – pod nazwą Zarząd Nieruchomościami Miejskimi. Swą działalność Spółka  rozpoczęła  16 października 1998 roku z kapitałem zakładowym wynoszącym niewiele ponad 3 mln zł,  obecnie  kapitał ten jest  kilkakrotnie większy,  jednakże  to nie jedyna miara rozwoju Spółki. Od czasu  jej powstania  zbudowano sprawną i efektywną firmę,  której działalność obejmuje potężną blisko ośmiotysięczną bazę klientów.


Głównym zadaniem TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,  jest budowanie mieszkań na wynajem. Niewątpliwym osiągnięciem, w tym zakresie, jest wybudowanie, przez TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, kilkunastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czego efektem jest powstanie, między innymi, nowych osiedli mieszkaniowych w rejonach miasta uważanych za mało atrakcyjne (choćby  przy ulicy Sulejowskiej, Próchnika, czy Żwirki), stało się to początkiem zmiany wizerunku tych obszarów.

Na lokale mieszkalne budowane przez TBS Sp. z o.o., oparte na partycypacji finansowej przyszłych najemców, mamy bardzo wielu chętnych. Szacujemy, że zapotrzebowanie na tego typu mieszkania jest o wiele wyższe, niż nasze możliwości inwestycyjne. Wypełniają one lukę rynku nieruchomości, pomiędzy lokalami komunalnymi, a prywatnymi inwestorami
i lokalnymi deweloperami, a przede wszystkimi są szansą dla ludzi młodych, nie posiadających pełnej zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania. Budowane w taki sposób, aby najlepiej spełniały potrzeby mieszkańców, były jak najtańsze w eksploatacji i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Oddawane do użytku przez TBS Sp. z o.o.  mieszkania charakteryzują się wysokim standardem wyposażenia i wykończenia. Wszystkie lokale przygotowane są w opcji „pod klucz”, gotowe do zasiedlenia przez lokatorów na drugi dzień po oddaniu do użytku.

Realizacja budownictwa w formule TBS jest procesem skomplikowanym. Zasady zostały ustalone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, głównym partnerem w realizacji  tego budownictwa oprócz Miasta Piotrków Trybunalski, od początku istnienia Spółki, jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W trosce o zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego rokrocznie występujemy do władz miasta o przekazanie aportem kolejnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w tej formule.

Jeszcze inną funkcją jaką pełni TBS Sp. z o.o.  od lat, to rola zarządcy nieruchomości. Zarządzamy  zarówno nieruchomościami  będącymi własnością Miast Piotrków Trybunalski, jak i  nieruchomościami  wspólnot  mieszkaniowych,  oraz budynkami  będącymi własnością osób fizycznych. Nasza działalność, wymaga dużego zaangażowania i stosownego przygotowania zawodowego w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Wszystkie te trudne i skomplikowane zadania firma może realizować dzięki dobrze przygotowanej zawodowo i doświadczonej kadrze.Zatrudniamy osoby z przygotowaniem  zarówno w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, kadrę zarządzającą finansami, jak i kadrę techniczną, posiadającą przygotowanie zawodowe  w  zakresie nadzorowania prowadzonych robót, we wszystkich specjalnościach budowlanych. Pozwala to na swobodne prowadzenie inwestycji własnych  i nadzorowanie innych, powierzonych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne przez Miasto Piotrków Trybunalski.