Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Dane teleadresowe

TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim


Aleja 3 Maja 31
97-300 Piotrków Trybunalski

telefon: (044) 732 37 70
 
sekretariat@tbs.piotrkow.pl


NIP:   771 22 81 594
REGON: 590638145

Konta bankowe:

30 1020 3916 0000 0602 0021 9980
18 1600 1462 1004 1882 6000 0001

KRS:

Wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000039349 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia.

Wysokość kapitału zakładowego:

23.008.240,00 zł. Kapitał został w pełni opłacony.