Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Nowa taryfa dla odbiorców ciepła

W dniu 10.08.2021 roku została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OŁO.4210.10.8.2021.BG nowa taryfa dla odbiorców ciepła.
Taryfa będzie obowiązywać od dnia 01 września 2021 roku i jest wyższa od obowiązującej dotychczas taryfy:
- opłata stała (przesył) – wzrost o 27,88%
- opłata zmienna – wzrost o 34,50%
Nowa taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło w dniu 10.08.2021 roku Nr 258 (988).
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w zaliczkach za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, obowiązujących od dnia 01 września 2021 roku.