Aktualności

Zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla

TBS Sp. z o.o. jako zarządca budynków przypomina, iż dzięki właściwemu użytkowanie urządzeń w lokalach mieszkalnych można zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.
Główne przyczyny zaczadzeń to:
 • niesprawna wentylacja ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
 • niesprawne urządzeniami grzewczymi,
 • wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
 • uszkodzonym lub niedrożnym kominem

Zadbaj o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymień na nowe, najlepiej  wyposażone w czujnik czadu i zawór odcinający dopływ gazu.
Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka kąpielowego, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować wówczas, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny. W łazience nie powinien funkcjonować wtedy piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:
1) wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją wytwórcy,
2) zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,
3) wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.
W związku z tym:
 1. przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 2. nowe,  szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),
 3. nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno  w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,
 4. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),
 5. kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne ,
 6. nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
 7. instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
 8. w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
 9. urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.

Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.                                             

Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=