Aktualności

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/593/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od dnia 01 marca 2022 roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosi 35 zł od jednego mieszkańca.
Prosimy o skłądanie deklaracji o odpadach komunalnych do dnia 25 każdego miesiąca, celem dokonania zmiany naliczeń.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=