Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Aktualności

Informacja dotyczcąca zaliczek na c.o. i c.w

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła, która w lutym 2023 r., między innymi  na skutek kilku wystąpień Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, została przyjęta przez Sejm.
Przyjęta Ustawa wprowadziła ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła systemowego. Cena dostawy ciepła obowiązująca na dzień 30 września 2022 r. została wyliczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zwiększyła się o 40% w stosunku do ceny netto z września 2022r.
Ponadto informujemy, iż we wrześniu 2022 r. obowiązywał dla ciepła systemowego podatek VAT w wysokości  5%,  a od 01.01.2023r. podatek VAT dla ciepła systemowego wynosi 23%.
W związku z zatwierdzeniem nowej taryfy ciepła systemowego dla Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski oraz uwzględniając wyniki rozliczenia C.O. za rok 2022 r. informujemy , iż zaliczki na pokrycie kosztów ciepła obowiązujące od 01.01.2023 r. zostały skorygowane i ponownie przeliczone w następujący sposób:
(zaliczka na c.o. netto z września 2022r. powiększona o 38%  ) + 23% VAT = zaliczka za 1 m² powierzchni grzewczej,
(zaliczka na  podgrzanie wody użytkowej  netto z września 2022r.powiększona o 38%) + 23% VAT = zaliczka za 1 m³ podgrzania wody.

Dokonane  wpłaty w miesiącu styczniu i lutym 2023r. podlegają rozliczeniu w saldzie lokalu.
powrót