Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Aktualności

Infomacja dotycząca zmian stawek opłat za wodę i kanalizację

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przypomina mieszańcom, że zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją WA.RZT.70.103.2021/6 w okresie od 09.07.2023 roku do 08.07.2024 roku cena wody i kanalizacji wraz z podatkiem VAT wynosi łącznie 12,82 zł/m3, w tym:
  • cena zimnej wody 4,72 zł/m3 (brutto)
  • cena kanalizacji 8,10 zł/m3 (brutto)
powrót