Aktualności

Infomacja dotycząca zmian stawek opłat za wodę i kanalizację

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim przypomina mieszańcom, że zgodnie z taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją WA.RZT.70.103.2021/6 w okresie od 09.07.2022 roku do 08.07.2023 roku cena wody i kanalizacji wraz z podatkiem VAT wynosi łącznie 12,71 zł/m3, w tym:
  1. cena zimnej wody 4,67 zł/m3 (brutto)
  2. cena kanalizacji 8,04 zł/m3 (brutto)
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=