Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim

 


 

 dokładnie takiej frazy
 opisach

 


Start


O nas
Warunki najmu
Wzory dokumentów
Dla wspólnot mieszkaniowych
Biuro zamiany mieszkań
Akty prawne
Nasze inwestycje
Lokale do wynajęcia
Zamówienia publiczne
Kontakt

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.


05-01-2016 00:00
OGŁOSZENIE

W związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa 2 budynków mieszkalnych z 67 lokalami przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb. - Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim trwa otwarty nabór zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych w nowo planowanej inwestycji przy ul. Broniewskiego.

Wnioski wydawane są w siedzibie TBS Sp. z o.o., Al. 3  Maja 31  w pokoju  nr 26.

Informację dotyczącą szczegółów naboru można uzyskać w siedzibie TBS Sp. z o.o. Al.3-go Maja 31 pokój 26 lub 27 tel. 44/732 37 70 wew.31, z rozkładem mieszkań można zapoznać się na stronie  internetowej spółki pod adresami: www.tbs-piotrkow.pl lub www.tbs.piotrkow.pl

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dot. :
- dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
- nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta,
-wpłata partycypacji w wysokości 25% wartości lokalu mieszkalnego
- wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.


Dzień, w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.
TBS Sp. z o.o. zastrzega, iż w przypadku braku zainteresowania realizacją w/w inwestycji budowa budynków może nie dojść do skutku.

*dzieci o których mowa w art. 7a  ust.1a  ustawy z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania  przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304 i 1608, z 2015 r. poz. 1194). BroniewskiegoC01.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoC02.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoC03.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoC04.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoC1pietro.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoC3.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoCepda3.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoCepla3.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoCewa3d.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoCeza3d.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoD01.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoD02.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoD03.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoD04.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoD2.jpg      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoDepda3d.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoDepla3d.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoDewa3.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoDeza3.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej

 BroniewskiegoDpietro.pdf      Rysunki poglądowe dotyczące budynków mieszkalnych TBS przy ul. Broniewskiego wg koncepcji architektonicznej
21-10-2015 00:00
INFORMACJA

TBS Sp. z o.o. jako zarządca budynków przypomina, iż dzięki właściwemu użytkowanie urządzeń w lokalach mieszkalnych możemy zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.

Główne przyczyny zaczadzeń związane są z  :

 • niesprawną wentylacją ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
 • niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
 • wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
 • uszkodzonym lub niedrożnym kominem

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymieńmy, na wyposażone czujnik czadu
i zawór odcinający dopływ gazu. Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka kąpielowego, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie  opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny, wtedy w łazience nie powinien funkcjonować piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:

 1. wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 2. zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,
 3. wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.
W związku z tym:

 1. przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
 2. nowe,  szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),
 3. nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno  w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,
 4. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),
 5. kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne ,
 6. nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,
 7. instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
 8. w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
 9. urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania, może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.
Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie 100-200 zł w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.
                                             
          
Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
02-07-2015 00:00
OGŁOSZENIE

dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zamierza sprzedać nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej / Słowackiego, stanowiącą jego własność. Minimalna cena nieruchomości wynosi 1.330.000,00 zł. (brutto).

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewidencyjnymi działek 29/3, 29/8, 30/71, 30/3, 26/8, 27/2, 26/10, 26/11, 26/9 obr. 28, o łącznej powierzchni 0,6647 ha. Nieruchomość gruntowa obejmująca ww. działki położona jest w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy
ul. Belzacką, ul. Słowackiego i ul. Kobyłeckiego, w sąsiedztwie Sklepu „Polo-Market” oraz zabudowy wielorodzinnej. Kompleks gruntów obejmuje działki o zróżnicowanej wielkości, co do których wydane zostały warunki techniczne dotyczące uzbrojenia.
Nieruchomość jest własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą przy ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP – 771-22-81-594, REGON – 590638145.
Sprzedający posiada zgodę Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim na sprzedaż nieruchomości (uchwała Rady Nadzorczej TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Nr 7 / VI /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej/Słowackiego, stanowiącej własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim).
Księga wieczysta Nr PT1P/00088802/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren będący przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Spółka posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dziewięciokondygnacyjnego wraz z infrastrukturą, prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym, istnieje jednak możliwość przeznaczenia terenu pod zabudowę handlowo-usługową lub inną.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Przez nieruchomość przechodzą:
kabel eNN zasilający sklep „Polo-Market” – działka 29/3,
kanalizacja deszczowa ϕ 150 – działka 29/3,
kanalizacja deszczowa ϕ 200 – działki 29/3, 26/8, 30/3, 26/11, 27/2 oraz kanalizacja sanitarna ϕ 200 do Spółdzielni Mieszkaniowej i Uniwersytetu,
kanał ciepłowniczy wraz z komorą cieplną - działki 29/3, 29/8, 30/71, 30/3,
kable eNN i telefoniczne – działki 26/10, 26/11.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.
Zapraszamy do składania ofert na zakup nieruchomości w terminie do 31.08.2015.
Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. przysługuje prawo odstąpienia od sprzedaży nieruchomości.

Prezes Zarządu Spółki
Elżbieta Sapińska
02-07-2015 00:00
INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/121/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.07.2015r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 9,00 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 18,00 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.Informujemy, iż istnieje możliwość zmiany sposobu składowania odpadów komunalnych na selektywny, o ile wszyscy mieszkańcy budynku zadeklarują taki sposób składowania odpadów komunalnych.
Elżbieta Sapińska
Prezes Towarzystwa Budownictwa
Społecznego
Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
06-08-2013 00:00
INFORMACJA

Informujemy, iż istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu czynszu i świadczeń w placówkach Banku Spółdzielczego ESBANK, mieszczących się m.in. na ulicy Próchnika 36 oraz Słowackiego 155/157 w Piotrkowie Trybunalskim. Wpłaty są wolne od prowizji.

W załączeniu druk przelewu na nasze konto. WPLATA.pdf      Druk wpłaty na naszego konto ESBANK
07-01-2013 00:00
Oferta w zakresie zarządzania nieruchomościami

Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 31 jest spółką ze 100 % udziałem Miasta Piotrków Trybunalski. 

Posiadamy blisko 15-letnie doświadczenie w:
- zarządzaniu własnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
- zarządzaniu budynkami wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzaniu zasobem komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- nadzorze inwestorskim.
 

Jesteśmy spółką osiągającą coroczny zysk. Kapitał zakładowy 12 231 440 zł i nadzór właścicielski Miasta Piotrków Trybunalski pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy odrębne księgi rachunkowe i odrębne rachunki bankowe, gwarantując rzetelność i solidność wykonywanej usługi. W naszej kadrze znajdują się licencjonowani zarządcy nieruchomościami, osoby z uprawnieniami budowlanym we wszystkich specjalnościach . 

Zapewniamy miłą i fachową obsługę w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulowanie należności wobec dostawców mediów, skuteczną windykację, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie problemów , przygotowywanie programów modernizacyjno-remontowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów mieszkaniowych i placów oraz zieleńców i ciągów pieszo-jezdnych, ciągłą analizę bieżących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. 

W ramach polepszenia jakości technicznej, ekonomicznej i estetycznej nieruchomości nadzorujemy kompleksowe roboty dociepleniowe, remonty balkonów, klatek schodowych, korytarzy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nadzorujemy modernizację węzłów cieplnych , instalacji centralnego ogrzewania, likwidację gazowych podgrzewaczy wody. Zapewniamy regularne przeglądy wynikające z ustawy Prawo budowlane, gwarantując tym samym bezpieczeństwo nieruchomości. Pomagamy zarządzanym wspólnotom w przeprowadzeniu procedury związanej z uzyskaniem kredytu bankowego umożliwiającego uzyskanie premii remontowej lub termomodernizacyjnej. 

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy bez dodatkowych opłat m.in. :
- obsługę prawną wspólnoty świadczoną przez zatrudnionych radców prawnych;
- obsługę inwestorską podczas ewentualnych prac remontowych i modernizacyjnych;
- obsługę księgową;
- obsługę techniczną i administracyjną; 
- możliwość korzystania z sali na zebrania właścicieli.


Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za dojazdy związane z zarządzaną nieruchomością , rozliczenia mediów na poszczególnych właścicieli , czy organizację zebrań Właścicieli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
29-11-2010 00:00
INFORMACJA

Informacja ważna dla klientów TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Spółka TBS Sp z o.o. pracuje w każdy dzień roboczy od 7.30 do 15.30

Kasa - dokonywanie wpłat gotówkowych należności czynna codziennie od 8.00 do 15.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 10.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańca ( pokój obok Kasy ) – udzielanie informacji o bieżącym stanie opłat, zasad naliczeń i rozliczeń czynne codziennie od 8.00 do 14.00 oprócz środy, kiedy jest czynna od 8.00 do 17.00.
25-10-2010 00:00
Dłużnicy TBS w Krajowym Rejestrze Długów

            Na mocy obustronnie zawartej w dniu 16.04.2008r. Umowy o współpracy Nr NI/006024/2008 TBS Sp. z o.o. jest klientem Krajowego Rejestru Długów S.A.

TBS Sp. z o.o. po wyczerpaniu wszystkich wymogów wynikających z ustawy z dnia 09.04.2010r.  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 z 2010r. poz.530) na dzień 30.09.2010r. umieściło na początku października , w pierwszym wpisie do w Rejestru , 63 dłużników zalegających z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne , na łączną kwotę zadłużenia 793.584,64zł. Na dzień 25.10.2010 w KRD umieszczonych jest już 177 dłużników zalegających w opłatach na łączną kwotę 2.085.150,01 zł. Kolejni dłużnicy będą sukcesywnie dopisywani do Rejestru przez wierzyciela.

Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.

Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm może w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

 Galeria

Oficjalny serwis miasta

Oficjalny serwis www miasta

  Drukuj Zgłoś błąd
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim