Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o postępowaniach publicznych, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty oraz ogłoszenia o udzielonych zamówieniach, a także wszelkie inne informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej, dostępnej pod adresem bip.tbs-piotrkow.pl.