Wzory Dokumentów

Wzory dokumentów

Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów do pobrania:
Pliki w formacie MS Word lub pdf (do obejrzenia w darmowym programie Acrobat Reader, do pobrania tutaj)

Korespondencjaelektroniczna.pdf Druk zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej

Oswiadczenieksiazeczki.pdf Oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania książeczek opłat

Oswiadczenienajemcy.pdf Oświadczenie najemcy lokalu o ilości osób

Oswiadczeniewlasciciela.pdf Oświadczenie właściciela lokalu o ilości osób

WniosekOZaswiadczenie.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

WniosekZamiana.doc Wniosek na zamianę lokalu

WniosekZamianaPDF.pdf Wniosek na zamianę lokalu format PDF