Wspólnoty

Harmonogram zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015r.

W załączeniu plik w formacie pdf z harmonogramem zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015 r.

Harmonogram2015.pdf Harmonogram zebrań wspólnot mieszkaniowych w 2015 roku.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TBS

W związku z licznymi wnioskami wspólnot mieszkaniowych aktualnie prowadzona jest przez TBS Sp. z o.o. procedura zmian regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w zakresie zmiany okresu rozliczenia.

W przypadku budynków wspólnot mieszkaniowych decyzje w zakresie podejmują właściciele lokali, tj. poszczególni właściciele lokali wyodrębnionych na własność i Gmina jako właściciel lokali niewyodrębnionych na własność.

Właściciele zauważyli potrzebę zmiany dotychczasowego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego obejmującego okres – lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego, na okres 12-miesięczny, ale obejmujący rok kalendarzowy. Właściciele chcą, aby koszty dostawy ciepła do budynku były rozliczane tak jak koszty utrzymania części wspólnej, czyli w okresie roku kalendarzowego. Ponadto od 2011 roku dostawca ciepła ustala ceny taryf z góry na okres roku kalendarzowego i tak też są kalkulowane zaliczkowe stawki opłat za centralne ogrzewanie, wpłacane co miesiąc na konto wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali.

Na odbytych w miesiącach marzec-kwiecień br. zebraniach rocznych większość wspólnot mieszkaniowych poleciło zarządcy – TBS przygotowanie aneksu do regulaminu rozliczeń oraz uchwały zatwierdzającej zmianę regulaminu rozliczeń w zakresie okresu rozliczeniowego.
Aktualnie podjęte uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów przez właścicieli lokali sukcesywnie zaczynają wpływać do TBS Sp.z o.o.

TBS poinformuje poszczególne wspólnoty , gdzie nastąpi zmiana okresu rozliczeniowego oraz przedłoży najemcom lokali informację w formie:
– rozliczenia kosztów ciepła za sezon 2012/2013 do dnia 20.10.2013 r. w przypadku braku zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę okresu rozliczeniowego,
– ogłoszeń na klatkach schodowych – w przypadku wyrażenia zgody przez wspólnotę mieszkaniową na zmianę okresu rozliczeniowego.

W przypadku zmiany okresu rozliczeniowego okres przejściowy będzie obejmował okres 18 miesięcy, tj. 01.07.2012r. – 31.12.2013r., natomiast od 2014r. przychody(naliczone zaliczki) oraz poniesione koszty przez wspólnotę mieszkaniową będą rozliczane w okresie roku kalendarzowego.

mgr inż. Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp.z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim