Wolne lokale mieszkalne ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Wolne lokale mieszkalne w nowo powstającym budynku B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki,  zapraszamy do składania wniosków na najem lokalu w nowo powstającym budynu B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim .

Wnioski dla osób zainteresowanych do pobrania  na stronie www.tbs.piotrkow.pl.
Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych na  stronie rzutów kondygnacji budynków i  kart poszczególnych lokali mieszkalnych.  Zestawienie lokali nie zarezerwowanych  wraz z kwotami partycypacji znajduje się również na stronie TBS. Wypełnione wnioski można przesłać na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl .Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w TBS  jest spełnienie poniższych przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub
   pobliskiej miejscowości,
– wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień , w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu, jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres    broniewskiego@tbs.piotrkow.pl   w formacie .pdf lub .jpg ( skan wniosku , lub jego zdjęcie )  .
We wniosku należy podać adres lokalu stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub TBS , jeśli będzie to dotyczyło  zrzeczenie tytułu i  opuszczenie tego lokalu, z dniem zawarcia umowy najmu na lokal Broniewskiego A lub B.

Wolne lokale mieszkalne w nowo powstającym budynku B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki,  zapraszamy do składania wniosków na najem lokalu w nowo powstającym budynu B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim .

Wnioski dla osób zainteresowanych do pobrania  na stronie www.tbs.piotrkow.pl.
Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych na  stronie rzutów kondygnacji budynków i  kart poszczególnych lokali mieszkalnych.  Zestawienie lokali nie zarezerwowanych  wraz z kwotami partycypacji znajduje się również na stronie TBS. Wypełnione wnioski można przesłać na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl .Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w TBS  jest spełnienie poniższych przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub
   pobliskiej miejscowości,
– wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień , w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu, jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres    broniewskiego@tbs.piotrkow.pl   w formacie .pdf lub .jpg ( skan wniosku , lub jego zdjęcie )  .
We wniosku należy podać adres lokalu stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub TBS , jeśli będzie to dotyczyło  zrzeczenie tytułu i  opuszczenie tego lokalu, z dniem zawarcia umowy najmu na lokal Broniewskiego A lub B.

 Numer telefonu bądź adres email jest bezwzględnie  konieczny , celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą .

Nabór przyszłych najemców  odbywa się drogą elektroniczną .
Wolne lokale w budynku B wg zestawienia poniżej.

 Numer telefonu bądź adres email jest bezwzględnie  konieczny , celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą .

Nabór przyszłych najemców  odbywa się drogą elektroniczną .
Wolne lokale w budynku B wg zestawienia poniżej.