Wolne lokale mieszkalne ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Wolne lokale mieszkalne w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki,  zapraszamy do składania wniosków na najem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych na stronie rzutów kondygnacji budynków i kart poszczególnych lokali mieszkalnych.  Zestawienie lokali nie zarezerwowanych  wraz z kwotami partycypacji, oraz wniosek dla osób zainteresowanych, znajduje się poniżej. Wypełnione wnioski można przesłać na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl. Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w TBS  jest spełnienie poniższych przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub pobliskiej miejscowości,
– wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień, w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu, jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres    broniewskiego@tbs.piotrkow.pl   w formacie .pdf lub .jpg (skan wniosku, lub jego zdjęcie).
We wniosku należy podać adres lokalu stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub TBS, jeśli będzie to dotyczyło  zrzeczenie tytułu i  opuszczenie tego lokalu, z dniem zawarcia umowy najmu na lokal Broniewskiego A lub B.

 Numer telefonu bądź adres email jest bezwzględnie  konieczny, celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą .

Nabór przyszłych najemców  odbywa się drogą elektroniczną.
Wolne lokale w budynkach A i B wg zestawienia poniżej
:

Rzuty wolnych lokali:

Wniosek:

Rzuty kondygnacji: