Warunki płatności

CZYNSZ I OPŁATY ZA MEDIA NALEŻY REGULOWAĆ W TERMINIE DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA, ZA KTÓRY PRZYPADA NALEŻNOŚĆ, BEZ UPRZEDNIEGO WEZWANIA.

Wpłat można dokonywać w kasie TBS Sp. z o.o. lub przelewem bankowym na niżej podane rachunki z podaniem tytułu przelewu, imienia i nazwiska osoby wpłacającej oraz  ID lokalu, którego wpłata dotyczy:
PKO BP S/A nr 30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

lub    

ES Bank                  13 8980 0009 2018 0055 4907 0001