Regulamin zamian

Uchwała Nr 38/2008 Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 08 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zamiany lokali mieszkalnych, określających zasady zamiany lokali mieszkalnych, określającego zasady zamiany lokali mieszkalnych.