Przesunięcie terminu zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  LOKALI

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem (COVID-19) – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., działające jako zarządca Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jak i pracowników Spółki podjęto decyzję, że roczne zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się w terminach późniejszych (maj – czerwiec b.r.). O dokładnym terminie zostaną Państwo powiadomieni odrębną korespondencją.