Organy spółki

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników:
Miasto Piotrków Trybunalski reprezentowane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Piasecki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Jacek Wójcik
Członek Rady Nadzorczej: Lidia Drechna

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Elżbieta Sapińska