Ogłoszenie – wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki ul. Rynek Trybunalski 5

Ogłoszenie – wynajęcie lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki ul. Rynek Trybunalski 5

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 31 wynajmie lokal mieszkalny w zasobach Spółki w budynku przy Rynku Trybunalskim 5 o pow. 73,21 m2, tj. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, usytuowany na II piętrze.

Warunkiem najmu jest spełnienie przez przyszłego najemcę przesłanek wynikających z Ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz dokonanie wpłaty partycypacji i kaucji przed zawarciem umowy najmu i wykonanie niewielkiego zakresu prac remontowych w lokalu.

Wniosek o najem przedmiotowego lokalu można składać od dnia 28.05.2020 r. do dnia 2.06.2020 r.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres sekretariat@tbs.piotrkow.pl w formacie .pdf lub .jpg (skan wniosku, lub jego zdjęcie).

 Numer telefonu i adres email jest bezwzględnie  konieczny, celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą.

Nabór przyszłego najemcy odbywa się tylko drogą elektroniczną .

TBS Sp. z o.o. dokona wyboru przyszłego najemcy zgodnie z Regulaminem kryteriów i trybu przeznaczania mieszkań, zawartym w § 28 1 Aktu Założycielskiego TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.