OGŁOSZENIE O NABORZE WOLNYM NA LOKALE MIESZKALNE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór  zainteresowanych najmem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z trwającym w Polsce stanem  epidemii oraz koniecznością zadbania o zdrowie interesantów oraz pracowników Spółki,  zapraszamy do składania wniosków na najem lokalu w nowo powstających budynkach A i B  przy ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w dwóch turach, ustalonych w oparciu o kryteria pierwszeństwa określone w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Wnioski dla osób zainteresowanych do pobrania  na stronie www.tbs.piotrkow.pl.
Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych na  stronie rzutów kondygnacji budynków, bądź  kart poszczególnych lokali mieszkalnych.  Zestawienie wolnych lokali nie zarezerwowanych, przez osoby z prawem pierwszeństwa,  znajduje się poniżej.

Ustala się termin składania wniosków na 15.04.2020 r. od godziny 8.00 na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl .

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w TBS  jest spełnienie poniższych przesłanek ustawowych dotyczących:

– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub pobliskiej miejscowości,
– wpłaty partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
– wpłaty kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.

Dzień, w którym zostanie złożony wniosek o najem danego lokalu, jest dniem zamknięcia naboru na ten lokal.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać w terminie zgodnym z ogłoszeniem na adres broniewskiego@tbs.piotrkow.pl   w formacie .pdf lub .jpg (skan wniosku, lub jego zdjęcie).
We wniosku należy podać adres lokalu stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub TBS, jeśli będzie to dotyczyło  zrzeczenie tytułu i  opuszczenie tego lokalu, z dniem zawarcia umowy najmu na lokal Broniewskiego A lub B.

 Numer telefonu bądź adres email jest bezwzględnie  konieczny, celem umożliwienia kontaktu  z wnioskodawcą.

Nabór przyszłych najemców odbywa się drogą elektroniczną w dwóch etapach, ustalonych w oparciu o kryteria  pierwszeństwa określonych w Regulaminie kryteriów i trybu przeznaczenia mieszkań.