Lokale użytkowe

Jako dzierżawca zasobu gminy Piotrków Trybunalski wynajmujemy w drodze przetargu i trybie bezprzetargowym lokale użytkowe z gminnego zasobu.
Tryb wynajmu lokali użytkowych określa Uchwała Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
Informacje o wolnych lokalach zamieszczane są na stronie internetowej w zakładce przetargi.
Lokale użytkowe będące własnością TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. wynajmowane są w drodze negocjacji stawki czynszowej.
Informacje o wolnych lokalach zamieszczane są na stronie internetowej w zakładce przetargi.