Lokale mieszkalne TBS

Warunki najmu :
Warunkiem uzyskania tytułu prawnego jest spełnienie przesłanek ustawowych dot. :
– dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
– nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta lub pobliskiej miejscowości
-wpłata partycypacji w wysokości 30% wartości lokalu mieszkalnego
– wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości rocznego czynszu.