Lokale mieszkalne komunalne

TBS Sp. z o.o. jako dzierżawca mieszkaniowego zasobu miasta Piotrkowa Trybunalskiego zobowiązany jest do realizowania list osób oczekujących na lokale mieszkalne z gminnego zasobu.
Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu należącego do gminnego zasobu jest umieszczenie przez Komisję Mieszkaniową, działąjącą przy Urzędzie Miasta, na liście osób oczekujących na wskazanie lokalu na wynajem, socjalnego lub zamiennego. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o miejsce na liście osób oczekujących jest:
1) nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta lub pobliskiej miejscowości
2) Spełnienie kryteriów dochodowych wynikających z Uchwałą Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej Uchwałą Nr XLII/545/2017 z dnia 30.08.2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/585/17 z dnia 29.11.2017 r.
Realizujemy również Rejestr prawomocnych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.
Podstawę do umieszczenia na liście określa Uchwałą Nr XXXIX/494/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej Uchwałą Nr XLII/545/2017 z dnia 30.08.2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/585/17 z dnia 29.11.2017 r.