Kontakt drogą elektroniczną

Zapraszamy do korzystania z e-BOKa.

Dostęp można uzyskać po złożeniu Oświadczenia o korespondencji elektronicznej oraz Formularza zgłoszeniowego e-BOK

Informujemy również, że kontakt z pracownikami spółki możliwy jest:

W przypadku spraw dotyczących lokalu prosimy o przygotowanie numeru ewidencyjnego. 

Dokumenty składać można na podany wyżej adres email, lub do skrzynki umieszczonej przed budynkiem TBSu (zielona skrzynka przy budynku A, na schodach).

Druki do pobrania znajdują się tu: Druki do pobrania oraz tu: Druki dot. wspólnot.