INFORMACJA ZARZĄDU TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INFORMACJA ZARZĄDU TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Od dnia 01 czerwca 2020 r. uruchomiona zostaje ponownie działalność stanowiska do spraw obsługi interesantów w Biurze Obsługi Mieszkańców  
(BOM) w budynku B pokój nr 20  (za kasą) w zakresie rozliczeń czynszów, mediów i opłat za odpady komunalne.

BOM – pokój za  kasą   czynne w godzinach:

Poniedziałek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Wtorek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Środa:  8.00 – 13.00

Czwartek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Piątek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Kasa czynna w godzinach:

Poniedziałek:  10.00  – 13.00

Wtorek:  10.00 – 13.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek:  10.00 – 13.00

Piątek:  10.00- 13.00