INFORMACJA ZARZĄDU TBS Sp. z o.o.

INFORMACJA ZARZĄDU TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

NIE PRZYCHODŹ, NAJLEPIEJ ZADZWOŃ !!!

W trosce o zdrowie mieszkańców i najemców zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracowników spółki, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-19, uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. ( tj. od poniedziałku) do odwołania, nie będzie możliwe dokonywanie bezpośrednich wpłat gotówkowych  w okienku kasowym w TBS Sp. z o.o. oraz nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa w Biurze Obsługi Mieszkańców.

W nawiązaniu do zaleceń służb sanitarnych, wprowadzamy na terenie spółki Al.3-go Maja 31,  jak i w administracjach na terenie poszczególnych osiedli, ograniczoną obsługę bezpośrednią petenta. Pracownicy TBS pracują w standardowym czasie, lecz kontakt z nami będzie możliwy wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową. Zwracamy się do Państwa o zachowanie ostrożności w kontaktach bezpośrednich i nie wychodzenie z domu bez pilnej konieczności. Prosimy o otoczenie szczególną sąsiedzką opieką osób starszych, aby pomóc im w załatwieniu bieżących spraw.

Opłaty za lokale można wnosić przelewem bankowym na niżej podane rachunki z podaniem tytułu przelewu , imienia i nazwiska osoby wpłacającej oraz  ID lokalu, którego wpłata dotyczy :
        ES Bank                  13 8980 0009 2018 0055 4907 0001
lub PKO Bank Polski   30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

Od dnia 16.03.2020 r. wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie i drogą e-mailową. W sytuacjach wyjątkowych pisma przyjmowane będą przez pracownika przy wejściu do budynku po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną, kontakt z pracownikami spółki możliwy jest:

        Uprzejmie informuję, że wiele spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Licząc na Państwa zrozumienie w obecnej sytuacji, przepraszamy za zaistniałe niedogodności.