INFORMACJA ZARZĄDU TBS SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż od dnia  18 maja 2020 r. (poniedziałek) otwarta zostanie, dla najemców lokali, kasa w której możliwe będzie dokonywanie bezpośrednich wpłat gotówkowych.

W związku z tym prosimy o zachowanie zaostrzonego  reżimu sanitarnego, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. W pomieszczeniu, w którym znajduje się okienko kasowe, może się znajdować tylko 1 osoba.
  2. Po wejściu do pomieszczenia, w którym znajduje się okienko kasowe, należy dokładnie  zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się w tym pomieszczeniu.
  3. Należy bezwzględnie zachować odstęp pomiędzy obsługiwaną osobą a okienkiem kasowym, zgodnie z wyznaczonymi  ograniczeniami przez umieszczone na podłodze pasy bezpiecznej odległości.
  4. Przed wejściem  do pomieszczenia, w którym znajduje się okienko kasowe, w oczekiwaniu na swoją kolej, należy zachować bezpieczną odległość, wyznaczoną przez umieszczone na podłożu pasy bezpiecznej odległości.

Kasa czynna będzie:

poniedziałek: 10:00–13:00
wtorek: 10:00 – 13:00
środa: 13:00 – 17:00
czwartek: 10:00 – 13:00
piątek: 10:00 – 13:00

Pomimo otwarcia kasy zalecamy wnoszenie opłat za lokale  przelewem bankowym. Opłaty za lokale można wnosić przelewem bankowym na niżej podane rachunki z podaniem tytułu przelewu , imienia i nazwiska osoby wpłacającej oraz ID lokalu, którego wpłata dotyczy:


ES Bank  13 8980 0009 2018 0055 4907 0001   

lub    

PKO Bank Polski   30 1020 3916 0000 0602 0021 9980

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż Biuro Obsługi Mieszkańców pozostaje nieczynne do odwołania. Informacje  o stanie sald na kontach lokali można uzyskać pod nr telefonu 44 732 37 70 wew. 40,  po wcześniejszej telefonicznej identyfikacji  osoby dzwoniącej przez  podanie imienia i nazwiska oraz ID lokalu.

Wszelkie inne  sprawy załatwiane są, jak dotąd, telefonicznie i drogą e-mailową. Kontakt z pracownikami Spółki możliwy jest: