INFORMACJA ZARZĄDU TBS SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INFORMACJA

ZARZĄDU TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP.  Z O.O.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W związku z łagodzeniem przez Rząd  obostrzeń sanitarnych,  Prezes Zarządu Spółki wprowadza od   01 czerwca 2020 r. nowe, mniej restrykcyjne,  zasady obsługi interesantów.

Od dnia 01 czerwca 2020 r. uruchomiona zostaje ponownie działalność stanowiska do spraw obsługi interesantów w Biurze Obsługi Mieszkańców  ( BOM ) w budynku B pokój nr 20  
 ( za kasą )  w zakresie rozliczeń czynszów , mediów i opłat za odpady komunalne
.

BOM czynne będzie w godzinach:

Poniedziałek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Wtorek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Środa:  8.00 – 13.00

Czwartek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Piątek:  8.00 – 10.00 oraz  13.00 – 15.00

Kasa czynna będzie w godzinach:

Poniedziałek:  10.00  – 13.00

Wtorek:  10.00 – 13.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek:  10.00 – 13.00

Piątek:  10.00- 13.00

Ponadto informujemy,  iż  od 08 czerwca 2020 r. obsługa interesantów w pozostałych działach   TBS Sp. z o.o. odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  spotkania interesanta z pracownikiem Spółki, jeśli będzie to niezbędne dla załatwienia sprawy.
Podstawową formą załatwiania spraw jest forma pisemna, również mailowa.
Ewentualne spotkanie będzie możliwe tylko  w kilku pokojach wyposażonych w barierę bezpieczeństwa. Interesanci wcześniej umówieni mogą wejść do budynku z pracownikiem danego działu, a po załatwieniu sprawy np. podpisaniu umowy , bądź odebraniu dokumentów,  pracownik odprowadza interesanta, a drzwi wejściowe budynku pozostają zamknięte.
W pokojach biurowych znajdują się tylko pracownicy TBS Sp. z o.o.  Obsługa interesantów
w pokojach wyposażonych w bariery zabezpieczające odbywać się może jedynie
w maskach zabezpieczających nos i usta,  zarówno interesanta jaki pracownika

Ograniczenia powyższe dotyczą także wykonawców robót budowlanych  i spółek administrujących  oraz innych kontrahentów Spółki.