Informacja dot. sezonu grzewczego

TBS Sp. z o.o. jako zarządca budynków przypomina, iż dzięki właściwemu użytkowanie urządzeń w lokalach mieszkalnych możemy zapobiec groźnym dla zdrowia i życia skutkom zatrucia tlenkiem węgla.
Główne przyczyny zaczadzeń związane są z :

  • niesprawną wentylacją ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
  • niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
  • wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń do komina,
  • uszkodzonym lub niedrożnym kominem

Zadbajmy o własne bezpieczeństwo dokonując przeglądu swojego piecyka, a urządzenie stare niesprawne bezwzględnie wymieńmy, na wyposażone czujnik czadu
i zawór odcinający dopływ gazu. Przed modernizacją łazienki, czy wymianą piecyka kąpielowego, należy bezwzględnie uzyskać w tej sprawie  opinię kominiarską. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku, gdy w lokalu zainstalowano natrysk w miejsce wanny, wtedy w łazience nie powinien funkcjonować piecyk z otwartą komorą spalania.

Bardzo ważne jest aby:

1) wszystkie urządzenia były prawidłowo podłączone przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z instrukcją wytwórcy,

2) zapewniony był stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenie oraz odpływ spalin,

3) wszystkie urządzenia były prawidłowo eksploatowane i sprawne,

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie ma podstawowe znaczenie. Jego brak powoduje niedokładne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę. W związku z tym:

1. przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,

2. nowe,  szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza lub powinny mieć funkcję rozszczelnienia (mikrowentylacji),

3. nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, zarówno  w drzwiach do łazienki, jak i w przewodzie wentylacyjnym,

4. w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik),

5. kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej, drzwi łazienki muszą być wyposażone w kratki nawiewne,

6. nie wolno ogrzewać mieszkania za pomocą kuchni gazowych, piekarników gazowych lub gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych,

7.  instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
8.  w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,

9.urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy.


Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego, która leży po stronie najemcy lub właściciela mieszkania ,  może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.


Skutecznym sposobem na uniknięcie zatrucia jest zainwestowanie 100-200 zł
w specjalne czujniki, które ostrzegą przed niewidzialnym i niewyczuwalnym, a śmiertelnie niebezpiecznym czadem.

                                                        

mgr inż. Elżbieta Sapińska
Prezes TBS Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim