Informacja do mieszkańców

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31, tel. 44 732 37 70,  lub 605 879 904  email sekretariat@tbs.piotrkow.pl zachęca do skorzystania z możliwości otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną. Na wskazany adres e-mail, lub na wskazany nr telefonu komórkowego w formie emaila lub SMS zostanie przesłana informacja z TBS Sp. z o.o.  W tym celu wymagane jest jedynie złożenie w siedzibie TBS Sp. z o. o. Al. 3 Maja 31 lub drogą elektroniczną oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.tbs-piotrkow.pl/druki-do-pobrania/, lub w załącznikach poniżej.

Dzięki temu rozwiązaniu wszelka korespondencja kierowana do Państwa wysyłana z TBS będzie dostarczana bez pośrednictwa administracji, centrum doręczeniowych, czy Poczty Polskiej. Korespondencja dotrze również w terminie wcześniejszym niż drogą tradycyjną. Informacje o rozliczeniach mediów, wysokości opłat będą wysyłane z naszych systemów, w których ewidencjonowane są Państwa wpłaty,  należności i zobowiązania. Ponadto takie rozwiązanie wpłynie na sprawną, a przede wszystkim bezpieczną komunikację dotyczącą indywidualnych spraw mieszkańców.