INFORMACJA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w związku z Dyrektywą Unijną PSD2 w sprawie usług płatniczych z dniem 17.06.2019r. uległy likwidacji wszystkie konta indywidualne (dotyczy: lokali użytkowych, dzierżaw, garaży).

Płatności od dnia 17.06.2019r. należy dokonywać na rachunek bankowy:

ESBANK Bank Spółdzielczy  Nr 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001