Działy

Budynek A
Piętro I

Sekretariat – pokój nr 15 – tel. 44 732-37-70 lub 605-879-904
Zarząd Spółki – pokój nr 17
Rada Nadzorcza – pokój nr 18
Główny Księgowy – pokój nr 16
Dział Finansowo- Księgowy – pokój nr 14 – nr wewn. 26
Dział Eksploatacji i Remontów – pokój nr 11, 12 i 13 – tel. 44 732-37-69
Dział Inwestycji – pokój nr 19 – tel. 44 732-70-61

Parter
Dział Wspólnot Mieszkaniowych – pokój nr 1,2 i 10 – tel. 44 732-37-11
Dział Windykacji Należności – pokój nr 3 i 9 – nr wewn. 25, 39
Dział Obsługi Klienta – pokój nr 7 i 8 – tel. 44 732-37-09
Administrator Sieci Informatycznej – pokój nr 4 i 5 – nr wewn. 24

Budynek B
Kasa
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 20
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – pokój nr 25,26 i 27 – tel. 44 732-70-63
Dział Organizacyjno – Prawny i Kadr – pokój nr 23 i 24 – tel. 44 732-70-62