Działy

TEL. 44/732-37-70

SEKRETARIAT

TEL.44/732-37-69                                                                            

DZIAŁ EKSPOLOATACJI REMONTÓW-WEWN. 35,36,37                    

TEL. 44/732-70-63                                                          

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI – WEWN. 31,32                                        

TEL.44/732-37-11

DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.-WEWN. 34,33,44

TEL. 44/732-37-09

DZIAŁ WINDYKACJI I NALEŻNOŚCI – WEWN. 39,25 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA -WEWN. 40,27,27

TEL. 44/732-70-61

DZIAŁ INWESTYCJI – WEWN. 38

TEL. 44/732-70-62

DZIAŁ ORGANIZACYJNO -PRAWNY I KADR-WEWN. 22,30

 

 

Budynek A
Piętro I

Sekretariat – pokój nr 15 
Zarząd Spółki – pokój nr 17
Rada Nadzorcza – pokój nr 18
Główny Księgowy – pokój nr 16
Dział Finansowo- Księgowy – pokój nr 14
Dział Eksploatacji i Remontów – pokój nr 11, 12 i 13 
Dział Inwestycji – pokój nr 19

Parter
Dział Wspólnot Mieszkaniowych – pokój nr 1, 2 i 10 
Dział Windykacji Należności – pokój nr 3 i 9 
Dział Obsługi Klienta – pokój nr 7 i 8 
Administrator Sieci Informatycznej – pokój nr 4 i 5 

Budynek B
Kasa
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 20
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – pokój nr 25,26 i 27
Dział Organizacyjno – Prawny i Kadr – pokój nr 23 i 24