Zestawienie wolnych lokali przy ul. Broniewskiego na dzień 14.09.2020 r.