Zestawienie mieszkań Broniewskiego A i B na dzień 28.04.2020