Zestawienie mieszkań Broniewskiego A i B na dzień 20.04.2020