Wykaz Nr 6 z dn. 27.05.2020 r. – garaż ul. Działkowa 6A o pow. 15,92 m2