Wykaz Nr 4 z dn. 27.05.2020 r. – lokal użytkowy Plac Czarnieckiego 3 o pow. 74,11 m2