Wykaz Nr 3 z dn. 27.05.2020 r. – lokal użytkowy ul. Woj. Polskiego 64 o pow. 40,19 m2