Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dniu 29.10.2020 r.