Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dniu 25.02.2021 r.