Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dniu 10.11.2020 r.