Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dniu 09.10.2020 r.