Wyciąg z ogłoszenia o przetargu w dnia 20.02.2020 r.