Wyciąg z ogłoszenia o przetargach w dniu 27.02.2020 r.